Ανακοίνωση Τύπου της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 06/06/2022

Ανακοίνωση Τύπου της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)…

… σχετικά με τη διεξαγωγή Εκστρατείας Ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Διεθνούς Κώδικα για πλοία που δραστηριοποιούνται σε πολικά ύδατα (Polar Code).