Ανάρτηση εβδομαδιαίας έκθεσης Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 07/12/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίας έκθεσης Ε.Ο.Δ.Υ.

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναρτήθηκε η Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (28 Νοεμβρίου 2022 – 04 Δεκεμβρίου 2022).