Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 28/09/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (19 Σεπτεμβρίου 2022 25 Σεπτεμβρίου 2022) καθώς και η εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (27 Σεπτεμβρίου 2022).