Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 06/10/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (26 Σεπτεμβρίου 2022 – 02 Οκτωβρίου 2022) καθώς και η εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (04 Οκτωβρίου 2022).