Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 02/11/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

Γνωρίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναρτήθηκε η Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (24 Οκτωβρίου 2022 – 30 Οκτωβρίου 2022), καθώς και η Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (01 Νοεμβρίου 2022).