Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 09/11/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναρτήθηκε η Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (31 Οκτωβρίου 2022 – 06 Νοεμβρίου 2022), καθώς και η Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (08 Νοεμβρίου 2022).