Ανάρτηση εβδομαδιαίων Εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 15/12/2022

Ανάρτηση εβδομαδιαίων Εκθέσεων Ε.Ο.Δ.Υ.

Από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) αναρτήθηκε η Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (05 Δεκεμβρίου 2022 – 11 Δεκεμβρίου 2022).