Ανδροκρατούμενο (παραμένει!), το επάγγελμα του ναυτικού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/02/2021

Ανδροκρατούμενο (παραμένει!), το επάγγελμα του ναυτικού

Παρά την αύξηση της παρουσίας γυναικών στη Ναυτιλία, λιγοστές είναι εκείνες που είναι ναυτολογημένες, ενώ οι περισσότερες εργάζονται στα γραφεία.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών αλλά και της Seafarers Hospital Society, οι γυναίκες ναυτικοί είναι μόλις το 1-2% του παγκόσμιου συνόλου, που ανέρχεται σε 1,25 εκατομμύρια ναυτικούς.
Οι περισσότερες από αυτές είναι ναυτολογημένες σε κρουαζιερόπλοια.
Στα γραφεία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εξαρτάται ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν στην ιεραρχία. Σε επίπεδο διευθυντών οι γυναίκες καταλαμβάνουν τα 12%, σε σύγκριση με μόλις 9% σε εκτελεστικό επίπεδο. Ικανοποιημένες είναι πιο πολύ οι γυναίκες αξιωματικοί γέφυρας, ηλικίας μεταξύ 26 - 35 ετών και ειδικότερα σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια 0 - 5 ετών.
Το ποσοστό εδώ φθάνει το 97,5%. Δυσαρεστημένες εμφανίζονται οι γυναίκες ηλικίας 46 - 55 ετών, που είναι ναυτολογημένες σε φορτηγά πλοία ηλικίας 6 - 10 ετών.
Εδώ το ποσοστό εκείνων που είναι ικανοποιημένες φθάνει στο 25,3%.
Σύμφωνα με έρευνα της ITF, παγκόσμιου συνδικαλιστικού οργάνου των ναυτικών, οι γυναίκες ναυτικοί μπορεί να είναι χαμηλότερα αμοιβόμενες από τους άνδρες συναδέλφους τους ακόμη και αν έχουν τα ίδια καθήκοντα.
Η διαφορά στους μισθούς σε 115 χώρες είναι 14% υπέρ των ανδρών.
Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., η διαφορά στις αμοιβές των ναυτικών είναι 16% υπέρ των ανδρών, που σημαίνει ότι οι γυναίκες δουλεύουν δύο μήνες δωρεάν το χρόνο, σε σύγκριση με τους άνδρες και τα λεφτά που παίρνουν. Τα ποσοστά την τελευταία 10ετία έχουν αλλάξει κατ’ ελάχιστο υπέρ των γυναικών.
Υπάρχουν όμως δύο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ναυτικοί σύμφωνα με τις έρευνες: Bullying και σεξουαλική παρενόχληση, που προέρχονται είτε από συναδέλφους, είτε από διευθυντικά στελέχη και προκαλούν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.
Μπορεί τα ίδια προβλήματα να υπάρχουν στους στεριανούς εργασιακούς χώρους όμως, μεγεθύνονται στη θάλασσα όπου η γυναίκα είναι απομονωμένη σε ένα πλοίο μακριά από την οικογένειά της, τους φίλους της και από ανθρώπους που μπορεί να την στηρίξουν. Θύματα είναι επίσης και άνδρες, όμως η πλειοψηφία των συμβάντων που καταγγέλλονται αφορά γυναίκες.
Θέματα ανακύπτουν όταν μία γυναίκα ναυτικός μείνει έγκυος.
Το πότε θα ξεμπαρκάρει εξαρτάται από το που βρίσκεται το πλοίο και το στάδιο της εγκυμοσύνης της.
Εάν το πλοίο κάνει δρομολόγια κοντά σε ακτές ή υπάρχει γιατρός σε αυτό, η γυναίκα μπορεί να εργάζεται έως και σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης.
Αν όμως δουλεύει σε ποντοπόρα πλοία ή ταχύπλοα τα δεδομένα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Σήμερα είναι διαδεδομένο να γίνονται τεστ εγκυμοσύνης πριν από το μπάρκο, κυρίως στην κρουαζιέρα.
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης η συμπεριφορά των εταιρειών ποικίλει.
Μπορεί οι εταιρείες να ζητήσουν να πληρώσει η ίδια τα έξοδα για να ξεμπαρκάρει, προκειμένου να επιστρέψει σπίτι της έως και να τις καλύψουν όλα τα έξοδα.
Στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν: «Η σημασία της ένταξης των γυναικών σε μια βιομηχανία όπου υπάρχει έλλειψη ναυτικών, είναι στην ατζέντα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού - ΙΜΟ ο οποίος είχε για θέμα της Παγκόσμιας Θαλάσσιας Ημέρας την “Ενδυνάμωση των Γυναικών στην Θαλάσσια Κοινότητα”.
Και βέβαια, έχουμε τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή το στόχο αριθ. 5, ο οποίος είναι: “Να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων και να ενδυναμώσουμε όλες τις γυναίκες”.
Σήμερα, αυτοί οι στόχοι δεν είναι συγκεκριμένοι για τη βιομηχανία.
Υπάρχει όμως η σαφής προσδοκία ότι πρέπει να είναι διαδεδομένοι και να ενεργούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της βιομηχανίας.Η ναυτιλία αναμένεται να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο».

 

ΠΗΓΗ: Newmoney.gr/Μηνάς Τσαμόπουλος