Ανεξέλεγκτη αγκυροβολία στα λιμάνια Λειψών & Τήλου

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 25/06/2024

Ανεξέλεγκτη αγκυροβολία στα λιμάνια Λειψών & Τήλου

Επιστολή/Ενημέρωση του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ε.Ν. Cpt. Παναγιώτη Γιγή, στον Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Χ. Στυλιανίδη και τους αρμόδιους Φορείς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ