Ανοιχτή Επιστολή - Κάλεσμα

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 09/12/2021

Ανοιχτή Επιστολή - Κάλεσμα

Είμαστε παρόντες, ενωμένοι και δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.

Κοινός μας αντίπαλος είναι μόνο το κεφάλαιο και η εργοδοσία.