Ανοιχτή επιστολή των 8 Σωματείων της Π.Ν.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 23/01/2023

Ανοιχτή επιστολή των 8 Σωματείων της Π.Ν.Ο.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, με αφορμή την από 20/1/2023 ανακοίνωση της ΠΕΑΘΕΝ.