Ανοιχτό Κάλεσμα – Καταγγελία 8 Ναυτεργατικών Σωματείων

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 02/12/2021

Ανοιχτό Κάλεσμα – Καταγγελία 8 Ναυτεργατικών Σωματείων

… Η μειοψηφία του Ε.Κ.Π., η αποτελεί την νυν «Διοίκηση» αυτού, όχι απλά καταστρατηγεί, αλλά επιχειρεί την πλήρη κατάργηση του Νόμου και του Καταστατικού του Ε.Κ.Π. απλά και μόνο για να εξασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση με κάθε κόστος….