Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 21/01/2022

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.