Άρση αναγνώρισης “Russian Maritime Register of Shipping’’

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/10/2022

Άρση αναγνώρισης “Russian Maritime Register of Shipping’’

Λήξη διμερούς συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών επιθεωρήσεων και πιστοποίησης πλοίων υπό ελληνική σημαία.