Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων Ναυτικών…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 09/04/2024

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων Ναυτικών…

… κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2024.