Αυστραλία / Επιβολή περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 21/03/2022

Αυστραλία / Επιβολή περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά της Ρωσίας

Προς όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας.

Η Αυστραλία υιοθέτησε και εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας.
Ειδικότερα, με την από 10/3/2022 Απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας  απαγορεύεται, από 26 Απριλίου 2022, η εισαγωγή από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων,  πετρελαίου και προϊόντων του, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων (π.χ. κάρβουνο, λιγνίτης), πίσσα/κοκ, έλαια ασφαλτούχων ορυκτών, αέριων υδρογονανθράκων κ.λπ.

Επίσης, με νεότερη Απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας, η οποία εκδόθηκε στις 19/3/2022, απαγορεύεται, από 20 Μαρτίου 2022, η εξαγωγή στη Ρωσία μεταλλευμάτων αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένου του βωξίτη, της αλουμίνας και συναφών προϊόντων.

Τα πλήρη κείμενα των νομοθετικών πράξεων, καθώς και έγγραφα ευρύτερης πληροφόρησης που αφορούν στην απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών από και προς τη Ρωσία, αντίστοιχα, δύναται να αναζητηθούν στους κάτωθι ιστότοπους: 

https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-export-aluminium-ores-alumina-and-related-products-russia

 https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/sanctions-snapshot-russia-ukraine-regime.pdf

https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions

Τυχόν ερωτήσεις για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων δύνανται να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Κυρώσεων (Australian Sanctions Office) μέσω της ιστοσελίδας:  https://pax.dfat.gov.au

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λόγω των ραγδαίων εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, συνιστάται, εκτός της ενημέρωσης που παρέχεται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή άλλους φορείς, η αναζήτηση επίκαιρης πληροφόρησης από τους ναυτιλιακούς πράκτορες που συνεργάζεστε και τα P&I Clubs, σχετικά με πιθανές νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που ισχύουν σε χώρες προορισμού των υπό τη διαχείρισή σας πλοίων και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές από/προς την εν λόγω χώρα.

ΑΡΧΕΙΑ