Αυστραλία/AMSA PSC: Εκστρατεία Στοχευμένου Ελέγχου για θέματα συντήρησης του πλοίου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 21/12/2021

Αυστραλία/AMSA PSC: Εκστρατεία Στοχευμένου Ελέγχου για θέματα συντήρησης του πλοίου

Προς όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που καταπλέουν στους λιμένες της Αυστραλίας.

Η αρμόδια Αρχή Κράτους Λιμένα της Αυστραλίας (Australian Maritime Safety Authority - AMSA), εξέδωσε τη Ναυτιλιακή Αγγελία (Marine Notice) 09/2021, με την οποία ενημερώνει για τη διενέργεια Εκστρατείας Στοχευμένου Ελέγχου κατά το χρονικό διάστημα 15/1/2022 – 30/3/2022, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης των πλοίων προς τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS (Chapter II /1,) που αφορά στις διαδικασίες συντήρησης (planned maintenance) και της Ναυτιλιακής Οδηγίας 31 της AMSA [Marine order 31 – SOLAS and non-SOLAS certification/2019].  

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι για τη συντήρηση των πλοίων θα διενεργούνται σε συνδυασμό με τους συνήθεις ελέγχους Port State Control.

Το πλήρες κείμενο της Ναυτιλιακής Αγγελίας 09/2021, η οποία, μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων, παραπέμπει στη Ναυτιλιακή Οδηγία 31/2019 καθώς και στο σχετικό ερωτηματολόγιο (checklist) που κατάρτησε η ΑMSA προς υποβοήθηση της προετοιμασίας των πλοίων ενόψει των εν λόγω ελέγχων, δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο:

marine-notice-9-2021-focussed-inspection-campaign-planned-maintenance (2).pdf

 

ΑΡΧΕΙΑ