Διαβίβαση Έκθεσης Π.Ε.Π.Ε.Ν. περί βελτιώσεως Λιμένων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 04/09/2021

Διαβίβαση Έκθεσης Π.Ε.Π.Ε.Ν. περί βελτιώσεως Λιμένων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, Τεχνικό Τμήμα.