Διαβίβαση επιστολής που εστάλη από το Υ.ΝΑ.Ν.Π στα Κ.Ε.Π

COVID-19 - 23/09/2021

Διαβίβαση επιστολής που εστάλη από το Υ.ΝΑ.Ν.Π στα Κ.Ε.Π

 … προκειμένου να εκδίδεται απρόσκοπτα ο Προσωρινός - ΑΜΚΑ για αλλοδαπούς ναυτικούς – μέλη πληρώματος ελληνόκτητων πλοίων, τα οποία καταπλέουν σε λιμένες της χώρας μας, προκειμένου να τους παρέχεται το δικαίωμα εμβολιασμού.