Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 01/12/2022

Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών

…. για την ασφάλεια σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης (Basic IGF Certificate και Advanced IGF Certificate).