Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την πλοήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 16/02/2023

Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την πλοήγηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

ΑΡΧΕΙΑ