ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - 29/11/2022

ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

…. ειδικότητας Βιολόγου για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.