ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - 24/07/2023

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού