ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 24/10/2023

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

… για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024.