ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού….

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 04/07/2024

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού….

… για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικoύ έτους 2024-2025.