ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - 27/07/2021

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2021-2022.