ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2024-2025

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 03/07/2024

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2024-2025