ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - 31/03/2021

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

…προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2020 - 2021.