Δ/Ξ “ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ’’ Ν.Π. 11656, ΙΜΟ 9319545

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 02/12/2021

Δ/Ξ “ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ’’ Ν.Π. 11656, ΙΜΟ 9319545

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Β΄ (Ναυτιλίας) - Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας,
διαβιβάζεται (ιη) σχετικό έγγραφο προς την εταιρεία “
ELETSON CORPN.E., σύμφωνα με το οποίο σε έξι (06) ναυτικούς (εκ των οποίων δύο (02) Έλληνες εκ του συνόλου του πληρώματος σε εν θέματι, υπό διαχείριση πλοίο Δ/Ξ “ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ”, δεν έχει καταβληθεί μισθοδοσία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου τ.ε.