Ε.Ε., 7η Δέσμη Κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 28/07/2022

Ε.Ε., 7η Δέσμη Κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σας ενημερώνουμε ότι την 21/7/2022 εκδόθηκε νέα (7η) δέσμη νομοθετικών πράξεων του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι οποίες διευρύνουν το πλαίσιο των κυρώσεων κατά της εν λόγω χώρας, όπως η απαγόρευση μεταφοράς χρυσού και η διεύρυνση του καταλόγου των φυσικών/νομικών προσώπων στα οποία επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.
Σημειώνεται ότι στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1269, ο οποίος τροποποιεί εκ νέου τον Κανονισμό (ΕΕ) 833/2014 , δεν καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως αυτά έχουν προσφάτως υιοθετηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/879.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.10 του νέου Κανονισμού 2022/1269, τροποποιείται το άρθρο 5αα του Κανονισμού 833/2014, προκειμένου να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τις συναλλαγές με ρωσικές κρατικές οντότητες/εταιρείες για την απαραίτητη (άμεση/έμμεση) αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου, τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή μέσω αυτής προς την Ένωση, χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), την Ελβετία ή τα Δυτικά Βαλκάνια. Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων και πετρελαίου από τη Ρωσία σε τρίτες χώρες . 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, υπενθυμίζεται ότι γεωργικά προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν από την Ρωσία σε τρίτες χώρες ή να εισαχθούν στην Ε.Ε. από την εν λόγω χώρα, ενώ η απαγόρευση της μεταφοράς πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ε.Ε., εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 2022/879.  

Τα πλήρη κείμενα του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1269 και της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/1271, καθώς και της σχετικής Απόφασης 2022/1276, του Εκτελεστικού Κανονισμού 2022/1274 και των διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή των νέων κυρώσεων, δύναται να αναζητηθούν στους κάτωθι ιστότοπους:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1269&from=EL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1271&from=EL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1276&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1274&from=EN

Q&A: “maintenance and alignment” package (europa.eu)

  

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε επίσης ότι, την Παρασκευή 22/7/2022 υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου που θα επιτρέπει στα πλοία να εξάγουν κρίσιμα φορτία σιτηρών και τροφίμων από τους λιμένες της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Επί του θέματος, θα επανέλθουμε με νεότερη ανάρτηση, αμέσως μόλις μας γνωστοποιηθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο και τη δυνατότητα συμμετοχής εμπορικών φορτηγών πλοίων στην επιχείρηση μεταφοράς σιτηρών από την εν λόγω χώρα.

 

ΑΡΧΕΙΑ