Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 12/06/2024

Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004

ΙΜΟ. Έκδοση οδηγιών