Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 - 05/05/2022

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό

… σε Ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων – Δημοσίευση νέας Κ.Υ.Α.