Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης….

COVID-19 - 22/04/2021

Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης….

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

ΦΕΚ τ.Β΄αρ. φυλ. 1588 από 19-04-2021