Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19

COVID-19 - 26/04/2021

Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/ΓΠ.οικ.26389
- Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων εντός ελληνικής επικράτειας (Β’1685)
– Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και σε στελέχη των ναυτιλιακών (διαχειριστριών) εταιρειών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ν.Α.Τ.