Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης σε ναυτικούς

COVID-19 - 29/04/2021

Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης σε ναυτικούς

ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο Α.Π.2242. 1-1/30892 από 28-04-2021 με θέμα:

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς-μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων».
 

ΑΡΧΕΙΑ