Εγγραφή σπουδαστών/στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 24/01/2023

Εγγραφή σπουδαστών/στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο

Διαχείριση απουσιών σπουδαστών/στριών για αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας.