Έγκαιρη, ορθή και πλήρης υποβολή αναφορών στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/07/2021

Έγκαιρη, ορθή και πλήρης υποβολή αναφορών στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ)

Δημοσίευση ΠΔ 43/2021 (ΦΕΚ 105Α΄).