Εγκύκλιος Γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 28/10/2021

Εγκύκλιος Γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

GR – 271002. Αφορά σε κακόβουλες παρεμβολές επί των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης των πλοίων, που έχουν παρατηρηθεί σε  διάφορα σημεία της υφηλίου.