Εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping -ICS)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/09/2021

Εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping -ICS)

Αφορά στη νέα έρευνα που διενεργείται από το Maritime Anti-Corruption Network (MACN), μέλος του οποίου είναι το ICS, προκειμένου να καταγραφούν οι κύριοι λιμένες (top corruption hot-spots), στους οποίους πλοία και ναυτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά των Αρχών. 

Η έρευνα είναι ανώνυμη και θα διαρκέσει μέχρι την 20/9/2021, ενώ το σχετικό ερωτηματολόγιο, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εν λόγω διαδικασία.