Εκφοβισμός και σεξουαλική παρενόχληση σε ναυτικούς

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 20/06/2022

Εκφοβισμός και σεξουαλική παρενόχληση σε ναυτικούς

– μέλη πληρώματος υπό ελληνικής σημαίας πλοίου.