Εκπαίδευση Υποψήφιων Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 18/10/2021

Εκπαίδευση Υποψήφιων Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν.

Έναρξη λειτουργίας ειδικού τμήματος.