Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 28/05/2021

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ που μετακινούνται με Επιβατηγά Πλοία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ PDF.