Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του CΟVID -19

COVID-19 - 24/05/2021

Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του CΟVID -19

Για το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και 31 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00, που αφορούν και στις μεταφορές με επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, στο σύνολο της Επικράτειας.