Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19…

COVID-19 - 04/05/2021

Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19…

…στο σύνολο της επικράτειας, από 03 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00, έως 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00.