Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19

COVID-19 - 23/08/2021

Έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19

Για το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, έως και 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.