Έλεγχος Εφαρμογής Διατάξεων Νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

COVID-19 - 24/10/2022

Έλεγχος Εφαρμογής Διατάξεων Νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Αιτιολογικό απόλυσης λόγω Covid - 19.