Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Από 20 Απριλίου 2021 έχει ξεκινήσει η καταβολή του έκτακτου οικογενειακού επιδόματος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 05/08/2021

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Από 20 Απριλίου 2021 έχει ξεκινήσει η καταβολή του έκτακτου οικογενειακού επιδόματος

Καλούνται, όσοι συνάδελφοι ναυτικοί δεν έχουν υποβάλει αίτηση για καταβολή του οικογενειακού επιδόματος 2020, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το έκτακτο οικογενειακό επίδομα, το ύψος του οποίου θα υπολογισθεί ανάλογα με τις ημέρες υπηρεσίας εκάστου ναυτικού κατά το προηγούμενο έτος 2019.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.