Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Διάθεση προς διανομή των πλεονασμάτων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 16/11/2022

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Διάθεση προς διανομή των πλεονασμάτων

…. στους δικαιούχους ναυτικούς των διαχειριστικών χρήσεων 2015-2019 μετά την κάλυψη των υποχρεώσεων των χρήσεων αυτών.

Επιστολή της Π.Ν.Ο. προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΡΧΕΙΑ