Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 23/04/2021

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς

Ξεκίνησε η καταβολή του έκτακτου επιδόματος, από την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.