Εμβολιασμός αλλοδαπών ναυτικών

COVID-19 - 04/09/2021

Εμβολιασμός αλλοδαπών ναυτικών

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ.